آدرس دفتر مرکزی

تهران - بلوار آفریقا - خیابان مهیار-پلاک 9

تلفن :
+98 (21) 24591000

فکس :
+98 (21) 24591111


پست الکترونیکی :info@arianchemie.com


آدرس کارخانه

ساری - کیلومتر 18 جاده خزرآباد - روبروی شهرک صنعتی-

تلفن :
+98 (151) 3543020

فکس :
+98 (151) 3543023


پست الکترونیکی :info@arianchemie.com